Byggfelsskydd och försäkringsgarantier

Senaste nytt

Om oss

Våra produkter distribueras främst genom försäkrings-förmedlare. Om du har frågor kring oss eller våra produkter, kontakta din förmedlare eller kontakta oss direkt.

Vår målsättning är att identifiera nischer och områden där existerande försäkringsutbud i Sverige är bristfälligt och erbjuda alternativa och förmånliga försäkringslösningar.

Vi är en snabb, flexibel och kreativ samarbetspartner. Vi deltar gärna i gemensam produktutveckling med förmedlare och kunder.

Vi arbetar tillsammans med försäkringsgivare i Sverige och utomlands.

Vi står under Finansinspektionens tillsyn och vi är godkända som Lloyd’s Coverholder av Lloyd’s.