Excess ansvarsförsäkring

En Excess ansvarsförsäkring är en katastrofförsäkring som gäller ovanför den vanliga grundförsäkringen som kommunen har tecknat. Försäkringen följer samma grundvillkor och omfattning som finns i den underliggande försäkringen. Normalt gäller försäkringen från SEK 30 eller 50 M och gäller med ytterligare SEK 50 M i försäkringsbelopp.

Försäkringsgivare är QBE Insurance (Europe) Ltd.