Låneskyddsförsäkring

Låneskydd ger dig ekonomisk trygghet i händelse av att du skulle råka ut för något oförutsett, t.ex om du blir sjukskriven eller arbetslös. Försäkringen täcker då hela eller delar av månadsutgifterna på lånet. Låneskydd kan tecknas för såväl bolån, privatlån, bil- och fritidslån och andra krediter som t.ex kreditkort.