Lloyd´s

Lloyd’s grundades 1688 i Edward Lloyd’s coffee house, som besöktes av redare och handelsmän som hade ett behov av att skydda sina skepp och sin last av handelsvaror.

Lloyd’s är inget försäkringsbolag i vanlig mening utan en handelsplats för försäkring där medlemmar går samman i så kallade syndikat och erbjuder försäkring.

Lloyd’s marknaden består idag av 57 s.k managing agents och 87 syndikat.