Här följer information om nya garantiprodukter som vi kan tillhandahålla med anledning av situationen kring försäkringsbolaget CBL.

Från 1 maj 2018 har vi avtal med en ny försäkringsgivare, Fidelis Underwriting Limited. Fidelis är en global leverantör av specialförsäkrings- och återförsäkringsprodukter. Företaget har ”A-” rating från AM Best och kontor på Bermuda och i London. Detta innebär att ni från och med nu kan nyteckna följande garantier via oss; –                         Fullgörandegaranti – Entreprenadtid […]

Från 1 maj 2018 har vi avtal med en ny försäkringsgivare, Fidelis Underwriting Limited.

Fidelis är en global leverantör av specialförsäkrings- och återförsäkringsprodukter. Företaget har ”A-” rating från AM Best och kontor på Bermuda och i London.

Detta innebär att ni från och med nu kan nyteckna följande garantier via oss;

–                         Fullgörandegaranti – Entreprenadtid

–                         Fullgörandegaranti – Garantitid

–                         Förskottsgaranti för bostadsrättsförening

–                         Insatsgaranti för bostadsrättsförening

För småhus kan vi nu även erbjuda en kombinationsprodukt via Lloyd’s. Kombinationen består av ett Färdigställandeskydd (under entreprenadtiden) och ett Byggfelskydd (10 år från slutbesiktningen).

Vi fortsätter även arbetet med att utvärdera olika möjligheter och alternativa lösningar för befintliga försäkringar hos CBL. Aktuell status för befintliga försäkringar inom CBL är fortfarande oförändrad, det vill säga:

• Försäkringar som ligger hos CBL Europe: Alla skadeanmälningar hanteras och bearbetas, alla utbetalningar genomförs.

• Försäkringar som ligger hos CBL Insurance: Alla skadeanmälningar hanteras och bearbetas, men utbetalningar är fortsatt tillfälligt stoppade.

Vi återkommer med mer information om CBL så snart vi har ny information.

Om ni har frågor som rör enskilda kunder/projekt är ni välkomna att höra av er till någon av oss.