Om oss

Om RSG Construction & Specialty AB

RSG Construction & Specialty AB erbjuder försäkringsprodukter i första hand till bolag eller verksamheter inom Offentlig verksamhet och till företag inom fastighet och byggbranschen. Utöver detta arbetar vi även med specialprodukter för bland annat Energibolag.

Våra produkter distribueras i första hand genom försäkringsförmedlare. Om du har frågor kring oss eller våra produkter, kontakta din förmedlare eller kontakta oss direkt.

Vår verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn såsom försäkringsförmedlare och vi är även godkända av Lloyd’s att agera såsom Lloyd’s coverholder. Vi är registrerade som försäkringsförmedlare.

Försäkringsgivare

Vi arbetar med försäkringsgivare i Sverige och utomlands. Vi är även godkända som coverholder av Lloyd’s. Vårt uppdrag är fastställt i en s.k Binding authority.

På uppdrag av försäkringsgivarna utför vi:

  • Underwriting – riskurval, premieberäkning
  • Lämna offerter
  • Utfärda försäkringshandlingar
  • Hålla försäkringsregister
  • Betala förmedlarprovisioner

Skadereglering sker antingen genom en försäkringsgivares befintliga organisation eller genom fristående skaderegleringsföretag.

Läs mer om riktlinjer / information rörande Lloyd’s coverholder:  Information om Coverholder

Behandling av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. För att du ska vara trygg med att vi värnar din integritet finns det på den här sidan information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Självklart lever all vår personuppgiftsbehandling upp till de lagar och regler som gäller för personlig integritet, vilket bland annat innebär att vi inte behandlar fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt och att alla uppgifter om dig raderas när de inte längre behövs.

Integritetspolicy

Ägare

Vi ägs och ingår i Ryan Specialty Group.