Dubbelboendekostnadsförsäkring

Dubbelboendekostnadsförsäkring
Vi erbjuder dubbelboendekostnadsförsäkring i samband med köp av ny bostad (villa eller bostadsrätt). Försäkringen distribueras vanligen genom fastighetsmäklare eller genom byggbolag. Försäkringen kan antingen läggas upp som en ett erbjudande (frivillig lösning) eller som mervärde i samband med köp av en villa eller bostadsrätt (obligatorisk lösning).

Försäkringen gäller i de fall köparen inte lyckas sälja sin ursprungsbostad under försäkringstiden (3, 6 eller 9 månader). Köparen erhåller då ersättning enligt tecknat försäkringsbelopp per månad (10 000 eller 15 000 kr per månad). Försäkringen gäller normalt sätt med en karenstid på 3 månader.

Försäkringsuppläggen (administration, försäljning etc.) skräddarsys för respektive kund tillsammans med försäkringsförmedlaren.

Försäkringsgivare är Lloyd’s Underwriters via RSG Construction & Specialty AB.