Konst- och utställningsförsäkring

Denna försäkring gäller befintliga konstsamlingar eller tillfälliga utställningar som arrangeras av kommuner/landsting eller andra aktörer som hanterar konst/värdeföremål.

I första hand vänder vi oss till aktörer inom den offentliga världen, men försäkringen kan även tecknas av privata bolag, stiftelser eller liknande.

Försäkringen omfattar ekonomisk förlust till följd av skada på försäkrat föremål.

Försäkringsgivare är XL Catlin.