LOU-försäkring

Ansvarsförsäkring ren förmögenhetsskada ”LOU-Försäkring”
Denna försäkring gäller i de fall en offentlig verksamhet, kommun eller kommunala bolag, åläggs att betala ersättningar i samband med en offentlig upphandling.

Försäkringen omfattar även försvarskostnader i en sådan rättsprocess.

Försäkringsgivare är CNA Insurance Company Limited via RSG Construction & Specialty AB.