Vd och styrelseansvarsförsäkring

VD och styrelseansvarsförsäkring
Denna försäkring gäller för Vd och styrelsemedlemmar i kommunala bolag.

Försäkringen omfattar, utöver skadestånd även försvarskostnader.

Försäkringsvillkoret är godkänt och genomgånget av jurister specialiserade inom försäkring för Offentlig verksamhet.

Försäkringsgivare är CNA Insurance Company Limited via RSG Construction & Specialty AB.